მფლობელის წარმომადგენელი

მფლობელის წარმომადგენელი

მფლობელის წარმომადგენელი მოიცავს თითქმის ყველა იმ მომსახურეობას რასაც სთავაზობს დამკვეთებს PDP. როგორც „მფლობელის წარმომადგენელი“, პროექტის მიზნობრივი შედეგის მისაღწევად, PDP სთვაზობს დამკვეთს ფინანსურ და ტექნიკურ ექსპერტიზას და პროექტის განვითარების გამოცდილებას. 

დაწყებული ბიზნეს მიზნების შესწავლით, და ამ მიზნის მისაღწევად, PDP შეუძლია შეიმუშაოს დამკვეთზე მორგებული ფინანსური და ტექნიკური სტრატეგია,  შეადგინოს დამკვეთისათვის სესხის მისაღები სტრუქტურა, კოორდინაცია გაუწიოს პროექტირების პროოცესს, მართოს პროექტის კონტრაქტები და დაეხმაროს დამკვეთს პროექტის დახურვაში.

PDP ღია თანამშრომლობით და მკაფიო კომუნიკაციის მეშვეობით მოქმედებს როგორც დამკვეთის გუნდის გაგრძელება - ის აღრიცხავს პრობლემურ საკითხებს, ხელს უწყობს მათ გადაწყვეტას, და წარმოადგენს ზუსტ და დროულ ინფორმაციას  პროექტის არსებობის სრული ციკლის განმავლობაში.