კაპიტალის მოზიდვა და მოლაპარაკებები ინვესტორთან

კაპიტალის მოზიდვა და მოლაპარაკებები ინვესტორთან

მომხმარებელს შეუძლია ისარგებლოს ჩვენი მხარდაჭერით, მათთვის ყველაზე შესაფერისი ინვესტორის იდენტიფიცირებისათვის და მოლაპარაკებების წარმოებისათვის, ახალი აქტივების შეძენის, პროექტის განვითარების თუ არსებული აქტივების რეკაპიტალიზაციის მიზნით. ჩვენ გთავაზობთ:

  • პოტენციური ინვესტორის იდენტიფიცირებას
  • ძირითადი კომერციული და არა კომერციული პირობების შესახებ მოლაპარაკებების გამართვას და იურიდიულად შემბოჭველი წინადადების მიღებას
  • დამკვეთის იურიდიული/დოკუმენტალური გუნდის მხარდაჭერას აქციონერთა/პარტნიორული ხელშეკრულების მომზადების დროს