სასტუმროს ოპერატორის შერჩევა

სასტუმროს ოპერატორის შერჩევა

PDP სთვაზობს მომხმარებლებს, დახმარებას სასტუმროს ოპერატორის იდენტიფიციერბაში, შერჩევაში და დაკონტრაქტებაში. ჩვენ ვთავაზობთ მფლობელებს შემდეგ სერვისებს:

  • მფლობელის ინტერესებიდან გამომდინარე, ოპერატორების იდენტიფიცირება და მათგან ინტერესის გამოხატვის მიღება (EoI)
  • მოლაპარაკებების შედეგად მიღებული განზრახულობის წერილის (LoI) ხელმოწერა, რომლითაც განისაზღვრება მართვის ან ფრანშიზის ხელშეკრულების ძირითდი კომერციული პირობები
  • სასტუმროს მართვის ან ფრანშიზის ხელშეკრულება (HMA/Franchise), ობიექტის მართვის გრძელვადიანი კომერციული და იურიდიული ჩარჩო ხელშეკრულებები, რომლითაც განისაზღვრება მესაკუთრეს და ოპერატორს ურთიერთობები
  • ტექნიკური მომსახურეობის ხელშეკრულება (TSA), რომლითაც ოპერატორის სტანდარტებზე დაყრდნობით იმართება პროექტის განვითარების პროექტირების და მშენებლობის ფაზა და ასევე დგინდება განვითარების ძირითდი ეტაპები