შპს კუბიკონი

შპს კუბიკონი

PDP პლატფორმის წევრი, წამყვანი კონსტრუქციული ბიურო

შპს კუბიკონი გახლავთ წამყვანი ქართული საპროექტო ორგანიზაცია სადაც იქმნება პროექტის კონსტრუქციული ნაწილი. კუბიკონი იყენებს კონსტრუქციული ელემენტების სივრცითი გაანგარიშებას შენობების ყველა ტიპებისათვის: რკინა ბეტონის, ფოლადის, ხის. კომპანია დაკომპლექტებულია გამოცდილი ინჟინერებით და მათ გააჩნიათ 10 წელზე მეტი ერთად მუშაობის გამოცდილება.

www.cubicon.ge