ჩვენს შესახებ

კონტაქტი

PDP სთავაზობს პროექტის მფლობელებს, სპონსორებს და ინვესტორებს  კაპიტალური პროექტების განვითარებასთან დაკავშირებულ  გადაწყვეტილებებს.

PDP მმართველ პარტნიორს და პლატფორმის წევრებს დაგროვებული აქვთ მნიშვნელოვანი გამოცდილება კაპიტალური პროექტების შემუშავებაში ისეთ სფეროებში, როგორიცაა: უძრავი ქონება (სასტუმროები, ოფისები, საცხოვრებელი კოპლექსები, კერძო  რეზიდენციები), მრეწველობა, ინფრასტრუქტურა, ენერგეტიკა.

პლატფორმის წევრები არიან თავიანთი ექსპერტიზის სფეროებში ცნობილი, დამოუკიდებელი კონსულტანტები, რომლებმაც PDP მმართველ პარტნიორთან თანამშრომლობით, წარმატებულად განახორციელეს სხვადასხვა პროექტები

 

ჩვენს შესახებ

პროექტები

ბოლო 2 ათწლეულის განმავლობაში, პროექტების განვითარების პლატფორმის წევრებს წარმატებულად აქვთ განხორციელებული კაპიტალური პროექტები უძრავი ქონების, ინფრასტრუქტურის, წარმოების და ენერგეტიკის სექტორებში